Házirend

A Bazilika Garázsban parkolni csak a kifüggesztett HÁZIREND előírásai szerint lehet!

A Bazilika Garázs HÁZIRENDJÉT mindenkinek, aki a garázs területén tartózkodik be kell tartania!

 1. A Bazilika Garázs nyitvatartási ideje 0-24 óra.
 2. A Bazilika Garázs területén videokamerás megfigyelőrendszer és 24 órás diszpécserszolgálat üzemel.
 3. Gázüzemű járművel, kerékpárral, motorkerékpárral, vontatott járművel, utánfutóval a Bazilika Garázsba behajtani tilos!
 4. Az automata garázs legfeljebb 1,55 m x 2,1 m x 5,1 m (magasság, szélesség, hosszúság) méretű, maximum 2.500 kg össztömegű járművek fogadására alkalmas.
 5. A Bazilika Garázsba beparkolni csak forgalmi rendszámmal ellátott autóval lehet, egyéb tárgyakat bevinni és azokat ott tárolni nem szabad.
 6. Az olyan járművek, amelyek folyadékot eresztenek vagy egyéb, a mélygarázs működését zavaró károsodásuk van, illetve nem biztonságos az üzemeltetésük, valamint a közlekedésben való részvételük, vagy nem felelnek meg a közlekedésrendészeti előírásoknak, NEM állhatnak be a Bazilika Garázsba.
 7. Karbantartási, tisztántartási, javítási munkák (pl.: akkumulátor-töltés, olaj- és hűtővízcsere stb.) a Bazilika Garázsban NEM végezhetőek.
 8. A Bazilika Garázst, valamint annak berendezéseit szakszerűen és kíméletesen kell használni, illetve kezelni, a gép által a kijelzőn keresztül adott utasítások betartása mellett. A Bazilika Garázs szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél felel az általa, vagy a járművének más használója által okozott mindennemű kárért.
 9. A Bazilika Garázs területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
 10. A parkolózseton elvesztése estén mindenki köteles saját érdekében, soron kívül értesíteni a diszpécsert a +361 794 5071 -es telefonszámon vagy személyesen. Az elveszett parkolózseton pótlásának költsége 10.000, – Ft. Az autó mindaddig nem kerül kiadásra, amíg a gépjármű vezetője nem bizonyítja hitelt érdemlően jogosultságát az autó átvételére. A Bazilika Garázs a parkolózseton elvesztéséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Elveszett parkolózseton pótlásához és az autó kiadásához szükséges iratok:

Magánszemély esetén: a beparkolt gépjármű forgalmi engedélye, az abban megnevezett tulajdonos vagy üzembentartó személyi igazolványa, útlevele vagy új típusú vezetői engedélye, lakcímkártyája. Amennyiben a gépjármű vezetője nem tulajdonos vagy üzembentartó, közjegyző által hitelesített meghatalmazás az autó tulajdonosától az autó vezetésére vagy átvételére.

Cég esetén: a beparkolt gépjármű forgalmi engedélye, az abban megnevezett cég 30 napnál nem régebbi cégkivonata, aláírási címpéldány, cégjegyzésre jogosult személy és személyi igazolványa, útlevele vagy új típusú vezetői engedélye, lakcímkártyája. Amennyiben a gépjármű vezetője nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy üzembentartó, közjegyző által hitelesített maghatalmazás az autó vezetésére vagy átvételére.

 1. A Bazilika Garázsban érvényes sebességkorlátozást (maximum 5 km/h), az elhelyezett közlekedési jelzéseket, fényjelzéseket, jelző táblákat, útburkolati jeleket stb. figyelembe kell venni és pontosan be kell tartani. A járművet tilos a forgalmi sávokban vagy a gyalogos forgalmi sávokban vész- vagy egyéb kijáratok előtt leállítani.
 2. A KRESZ szabályainak megszegéséből és a garázs nem rendeltetésszerű, illetve HÁZIRENDDEL ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
 3. A Bazilika Garázs terültén tompított lámpa használata kötelező.
 4. A ki- és behajtó rámpákon gyalogosan közlekedni balesetveszélyes és tilos! A garázst gyalogosan megközelíteni a Szent István téri gyalogos lejárókon lehet.
 5. A Bazilika Garázsban jelenleg kizárólag készpénzfizetés lehetséges. A parkoló automaták által elfogadott legnagyobb címletű bankjegy 2.000, – Ft.
 6. Beparkoláskor minden olyan dolgot érdemes kivenni a kocsiból, amire később szükség lehet. Amennyiben a rendszer az autót már tárolta, és mégis hozzá kell férni a kocsiban maradt tárgyakhoz, értesíteni kell a diszpécsert!
 7. A kiparkolás megkezdésére a fizetést követően maximum 10 perc áll rendelkezésre, utána a rendszer a járművet automatikusan visszaparkolja. Ha a kocsi műszaki állapota miatt nem képes elhagyni az átadóhelyiséget, szintén haladéktalanul értesíteni kell a diszpécsert!
 8. A parkolóautomata nyugtát ad, számlaigényét a diszpécserek felé jelezze, közvetlenül a parkolás befejezését követően.
 9. A Bazilika Garázs üzemi területén kizárólag az arra jogosultak tartózkodhatnak.
 10. A Bazilika Garázs területén a szemetet az erre kihelyezett szemeteskukákba kell elhelyezni.
 11. Bárminemű probléma, panasz esetén forduljon a diszpécserekhez!
© 2024 Minden jog fenntartva
Bazilika Garázs
BAZILIKA MÉLYGARÁZS
1051 Budapest, Sas utca
06-1-794-50-71
Bazilika Garázs